Strojové čištění podlah Plzeň

Nejdůležitějším krokem pro kvalitní a důkladně provedené strojové čištění podlah Plzeň je volba správné čistící chemie. Před samotným čistícím procesem se nejprve zkouší několik druhů výkonné čistící chemie. Důležité pro podlahu je zvolit co možno tu nejslabší chemii, aby nedošlo k poškození povrchu a zároveň, aby její účinná složka splnila požadovaný cíl. Strojové čištění podlah Plzeň naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. zajišťuje pomocí kotoučového stroje, jehož váha se pohybuje kolem 40 kg. Váha tohoto stroje se může ještě výšit, pokud se na jeho hlavu přidá další závaží o hmotnosti 10 až 15 kg. Tento kotoučový stroj zajistí detailní a hloubkové vyčištění jakéhokoliv druhu podlahy a můžeme na něho upevnit dva nástavce. Použít můžeme tzv. držák padů nebo slonový kartáč. Tento jednokotoučový drhnoucí stroj můžeme využít k čištění dlažby, linolea, marmolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah, kamenných podlah, atd. Způsobem, kterým realizujeme strojové čištění podlah Plzeň, dokážeme restaurovat celou řadu podlah, které zákazníci označují za podlahy na odpis. Zašlé podlahy a linolea jsme schopni vyčistit tak dokonale, že ani majitelé podlahy nedoufali v takto skvělí výsledek. V případě, že zajišťujeme zákazníkovi strojové čištění podlah Plzeň, doporučíme mu, aby si na podlahu po jejím vyčištění nechal nanést ochranný vosk – průmyslový polymer. Našim zákazníkům poskytujeme řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy bytu, domu, vily, rezidence, kanceláře a firmy Plzeň a Praha, úklidy po stavbách či rekonstrukcích Praha, úklidy po malířích i řemeslnících Praha, strojové čištění a tepování koberců a čalounění Praha i Plzeň, mytí oken, výloh a ostatních prosklených ploch Praha, odstranění grafiti Praha a nanesení antigrafiti nátěru Praha a Plzeň.

Strojové čištění koberců Plzeň

Strojové čištění koberců Plzeň může naše firma zajišťovat našim zákazníkům v pravidelných a opakujících se intervalech čištění koberců nebo provedeme pouze jednorázové či nárazové zbavení koberce znečištění. Strojové čištění koberců Plzeň provádíme za pomoci kotoučového stroje. Kvalitní a velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, kterou naše firma používá ke strojovému vyčištění koberců, pronikne hluboko do struktury koberce a naváže na sebe veškeré uvolněné nečistoty. Pokud je koberec v prostorách s velkou frekvencí zákazníků nebo zaměstnanců, doporučujeme realizaci pravidelného strojového čištění koberců v Brně. Velmi podstatné je nepodcenit stupeň znečištění, mohlo by se stát, že když se koberec nechá dlouhou dobu bez vyčištění, tak se již nepodaří z něj odstranit veškeré nečistoty. Pravidelné strojové čištění koberců Plzeň přispěje k prodloužení životnosti koberce. Vyměnit starý koberec za nový sice není tak nákladné, ale jde spíš o ostatní záležitosti, které s výměnou koberce souvisejí. Jedná se o to, že je velmi složité provozovnu vystěhovat a zajistit veškeré opatření před samotnou výměnou koberce. Přípravy s vystěhováním bývají nejdražší položkou, která se musí také k výměně koberce započítat. Mnohem efektivnější je udržovat stávající koberec v dobrém stavu a prodloužit jeho životnost pomocí pravidelného strojového vyčištění. Strojové čištění koberců Plzeň je realizováno naší firmou pro celou řadu významných zákazníků. Kromě strojového čištění koberců Brno mohou naši zákazníci využívat i další služby, které úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. nabízí. Jedná se například o denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, firem, kanceláří i vil a rezidencí Brno a Plzeň, úklidy po malířích a řemeslnících Brno, úklid po stavebních a rekonstrukčních činnostech Brno, strojové čištění a voskování podlah Brno a Plzeň, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru Brno, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch Brno, odstranění ochranných fólií a reklamních polepů Brno, mytí a čištění žaluzií, markýz i rolet Brno a Plzeň.

Mytí oken v Plzni

Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. je úklidovou firmou, která svým zákazníkům poskytuje širokou nabídku služeb. Naše firma se specializuje na mytí oken, výloh a dalších prosklených ploch. K dokonalému provedení mytí oken v Plzni využíváme tzv. trik suchého leštění. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze na suchou bavlněnou plenou. Naše firma je schopna zajistit i mytí oken v Plzni ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí oken v Plzni ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Našim zákazníkům dokážeme vyčistit i markýzy, žaluzie či rolety. Toto čištění si zákazník může nechat zajistit součastně při realizaci mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch nebo se může jednat o samostatně provedenou práci. Součástí mytí oken v Plzni je i kvalitní vyčištění okenních rámů a venkovních i vnitřních parapetů. Mytí oken v Plzni může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i denní a pravidelný úklid bytů, domů, vil, rezidencí, kanceláří či firem Plzeň a Praha, úklid po stavebních pracích a rekonstrukčních činnostech Praha, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Praha, strojové čištění a fluatace Praha, odstranění graffiti Praha a Plzeň.

Mytí oken

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky zajišťuje mytí oken Plzeň. Při mytí oken Plzeň dokážeme zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou silně znečištěné, například nečistoty po stavebních a řemeslných pracích apod.. V případě, že při mytí oken Plzeň je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění tzv. korundové žiletky. Tyto žiletky s rozměrem nejméně 10 cm zaručí, že nedojde k poškrábání skleněných ploch. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií, reklamních i nedovolených polepů, odstraňování zbylého lepidla po stržených fóliích či odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Plzeň, musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití velmi kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot, strhávání fólií a polepů apod. prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by nebyl pro tuto práci vybaven vhodnými a kvalitními pomůckami, mohlo by dojít k silnému poškození prosklených ploch. Na oknech nebo výlohách budou vidět škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Pro mytí oken Plzeň používáme tzv. trik suchého leštění. Na prosklené plochy nepoužíváme žádné leštící přípravky. Mytí oken Plzeň je realizováno i ve výškách. Pro výškové práce máme k dispozici speciální techniku, jedná se o horolezeckou a speleologickou techniku, vysokozdvižné plošiny i hydraulická ramena. Naše úklidová firma nabízí svým zákazníkům řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, rezidencí a firem v Plzni i Brně, úklidy po stavebních pracích v Brně, strojové čištění a tepování koberců v Brně a Plzni, strojové čištění a voskování podlah v Brně, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru v Brně a Plzni.

Mytí oken Ostrava

Naše firma ve své divizi Mytí oken Ostrava zajišťuje a zaměřuje se na čištění a mytí oken, výloh a prosklených ploch. Naše společnost má tým specializovaných umývačů oken se širokou zkušeností. Firmu A SERVIS LIPKA lze využít v případě, že máte zájem o pravidelné nebo pouze jen o jednorázové zbavení oken běžných nečistot anebo také v případě, že se potýkáte se silným znečištěním prosklených ploch například po stavebních pracích, malířích, atd. Pokud potřebujete zajistit mytí oken, výloh nebo jiných prosklených ploch, které jsou na těžko přístupných místech, obraťte se na nás a naše firma Vám bude nápomocná. Problém není pro nás ani práce ve výškách. Jsme vybaveni horolezeckou a speleologickou technikou. Mytí oken Ostrava využívá při čištění prosklených ploch i hydraulická ramena a plošiny, které umožňují mnohem lepší přístup k těžko přístupným oknům oproti ostatním technikám a zaručují efektivitu mytí a čištění oken. V Praze naše firma realizuje velký objem prací, které se týkají mytí a čištění prosklených ploch ve výškách, za pomoci těchto hydraulických ramen a vysokozdvižných plošin. Servisní čištění oken či výloh provádíme ve všech obchodních centrech v Praze, v centru Prahy a v dalších důležitých ulicích v Praze. Nejčastějším servisním cyklem mytí oken Ostrava je servisní intenzita 1x za 30 dnů z venkovní strany. Z vnitřní strany realizujeme mytí oken a výloh nejčastěji 1x za 90 dní.