Příspěvky

Mytí oken Pardubice

Mytí oken Pardubice – Mytí oken Pardubice zajišťujeme pro firmy, instituce, úřady, soukromé osoby, nemocnice a zdravotnická zařízení. Dále provádíme čištění oken pro školy, myjeme výlohy a jiné prosklené plochy na obchodech a provozovnách. Mytí oken Pardubice probíhá ve dvou režimech. Jedná se o servisní mytí a čištění oken, kde si zákazník zvolí servisní cyklus mytí oken či jiných prosklených ploch, anebo provádíme nárazové a jednorázové mytí oken Pardubice. Naše firma dokáže z vašich oken bez jakéhokoliv poškození odstranit folie, výlepy, aj. Také seškrabeme veškeré lepidlo, které je zbytkem po stržení a odstranění folií. Nepoškození skleněné plochy je zajištěno použitím korundové žiletky s průměrem nejméně 10 cm. Při mytí oken Pardubice nepoužíváme žádné leštidla a tím je zaručeno, že Vaše okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čistá a neobjeví se na nich po čase kruhy a tahy leštění, tak jak tomu je u mytí oken za pomoci různých leštidel. Další předností naší práce je, že každá zakázka je zahájena a ukončena kompetentní osobou – vedoucím našich zaměstnanců tzv. mistrem. Tato osoba vždy se zákazníkem přebírá a odevzdává provedenou zakázku. Každá zakázka musí být vždy ukončena podepsáním předávacího protokolu, ve kterém naši zákazníci stvrzují, že dílo nevykazuje žádné škody či nedodělky a celková práce naší firmy byla provedena v dohodnuté kvalitě. Mytí oken Pardubice je jednou z mnoha nabízených služeb úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o.

Mytí oken Praha 5

Mytí oken Praha 5

Mytí oken Praha 5 zajišťujeme pro firmy, instituce, úřady, soukromé osoby, nemocnice a zdravotnická zařízení. Dále provádíme čištění oken pro školy, myjeme výlohy a jiné prosklené plochy na obchodech a provozovnách. Mytí oken Praha 5 probíhá ve dvou režimech. Jedná se o servisní mytí a čištění oken, kde si zákazník zvolí servisní cyklus mytí oken či jiných prosklených ploch, anebo provádíme nárazové a jednorázové mytí oken Praha 5. Naše firma dokáže z vašich oken bez jakéhokoliv poškození odstranit folie, výlepy, aj. Také seškrabeme veškeré lepidlo, které je zbytkem po stržení a odstranění folií. Nepoškození skleněné plochy je zajištěno použitím korundové žiletky s průměrem nejméně 10 cm. Při mytí oken Praha 5 nepoužíváme žádné leštidla a tím je zaručeno, že Vaše okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čistá a neobjeví se na nich po čase kruhy a tahy leštění, tak jak tomu je u mytí oken za pomoci různých leštidel. Další předností naší práce je, že každá zakázka je zahájena a ukončena kompetentní osobou – vedoucím našich zaměstnanců tzv. mistrem. Tato osoba vždy se zákazníkem přebírá a odevzdává provedenou zakázku. Každá zakázka musí být vždy ukončena podepsáním předávacího protokolu, ve kterém naši zákazníci stvrzují, že dílo nevykazuje žádné škody či nedodělky a celková práce naší firmy byla provedena v dohodnuté kvalitě.

Kontaktujte nás přímo ZDE telefonicky nebo pomocí požadavkového formuláře ZDE a zajistitě si profesionální umývání výkladů naší společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Mytí oken Plzeň

Mytí oken Plzeň 

Naše firma provádí mytí oken po celé České republice, Slovenku, Rakousku i Německu. Na mytí a čištění oken se specializujeme již mnoho let a za tuto dobu jsme si získali velkou řadu významných zákazníků. Firma A SERVIS LIPKA provádí mytí oken Plzeň i ve výškách za využití horolezecké a speleologické techniky. Pro snadnější přístup k oknům a jiným proskleným plochám máme k dispozici také hydraulická ramena a vysokozdvižné plošiny. Tuto techniku volíme přednostněji a nejčastěji oproti horolezecké a speleologické technice, pokud to samozřejmě dovolí okolní podmínky. Mytí oken Plzeň za pomoci horolezecké techniky realizujeme jen v krajním případě, pokud nelze provést vyčištění oken z hydraulického ramene nebo z vysokozdvižné plošiny. Pro uskutečnění mytí oken Plzeň ve výškách za pomoci horolezecké a speleologické techniky máme odborně zaškolený personál. Tito pracovníci mají platnou licenci na práci ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Také byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli lektorem prozkoušeni a mají platné testy. Mytí oken Plzeň může být nepravidelné, jednorázové zbavení oken nečistot nebo také pravidelné opakující se mytí oken a jiných prosklených ploch.

Neváhejte a kontaktujte nás  ZDE, zajistíme i pro Vaše okna profesionální čištění ještě dnes.

Mytí a leštění oken v Plzni

Mytí a leštění oken v Plzni 

Mytí oken v Plzni – Firma A SERVIS LIPKA je schopna zajistit mytí oken v Plzni a zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou velmi silně znečištěné. V případě, že při mytí oken v Plzni je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění korundové žiletky. Aby nedošlo k poškrábání oken, je důležité, aby rozměr korundové žiletky byl nejméně 10 cm. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií a polepů, škrábání a odstraňování lepidla po stržených fóliích, nebo odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken v Plzni, musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by neměl pro tuto práci vhodné a kvalitní nářadí, mohlo by dojít k silnému poškození oken a výloh. Na prosklených plochách budou škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Naše firma je schopna při mytí oken v Plzni provést i odstranění jakéhokoliv množství folií, polepů a různých reklamních výlepů z prosklených ploch. V tomto případě se postupuje tak, že nejprve strhneme polepy a odstraníme zbytky lepidel, které po stržení na prosklené ploše zůstanou. Zde je také použita korundová žiletka s rozměrem nejméně 10 cm. Jakmile jsou polepy a zbytky lepidel odstraněny je prosklená plocha důkladně umyta a vyleštěna. Mytí a leštění oken v Plzni je pouze jednou z našich nabízených služeb.

Náš profesionální tím spolupracovníků firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. taky i Vám ponůže umýt a udžet v stále čistotě Vaše okna či výklady nejen v Plzni. Kontaktujte nás prosím  ZDE.

Mytí a leštění oken Plzeň

Mytí a leštění oken Plzeň

A SERVIS LIPKA, s.r.o se provádí Mytí oken Plzeň, zabývá se mytím oken, výloh a prosklených ploch a to jak v případě poskytování pravidelných a opakujících se intervalech, tak i jako jednorázových nebo nepravidelných čištění oken. Firma A SERVIS LIPKA se v této oblasti pohybuje již řadu let a je zastoupena profesionálním týmem, který zaručí kvalitně provedenou práci. Mytí oken Plzeň může zákazník využít, pokud řeší problém s běžným znečištěním svých oken nebo v případě silných nežádoucích nečistot na prosklených plochách po různých stavebních úpravách, rekonstrukcích, aj. Naše firma si poradí i prosklenými plochy, které se nacházejí na těžko přístupných místech či ve výškách. K těmto případům mytí oken Plzeň máme k dispozici možnosti horolezecké i speleologické techniky. Dále je možné zajistit mytí oken ve výškách a na těžko dostupných místech pomocí hydraulických ramen a vysokozdvižných plošin. Hydraulické ramena a plošiny oproti horolezecké technice zajišťují mnohem lepší přístup k znečištěným oknům a tím je i zaručeno kvalitnější čištění oken. Mytí a leštění oken Plzeň probíhá nejčastěji cyklem servisního mytí, jehož intenzita čištění oken a jiných prosklených ploch je 1x za 60 dní z venkovní strany a 1x za 90 dní z vnitřní strany. K dalším servisním cyklům pro mytí z venkovní strany patří interval 1x za 60 dní a 1x za 90 dní.

Navštivtě i naše stránky přímo  ZDE  a pokud Vás naše služby zaujali, kontaktujte nás.